Padişah Sözleri

Bu sayfamızda Padişah Sözleri, Padişahların Özlü Sözleri yer almaktadır.

Yenileceğinden korkan, daima yenilir. Yıldırım Bayezid

Bir yeri elde tutmak, o yeri fethetmekten daha zordur. Osman Gazi

Zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir. II. Mustafa

Biz topraklar değil gönüller feth etmeye geldik. Fatih Sultan Mehmet

Yardım almaya alışan, emir almaya da alışır! Sultan IV. Murad

Zaferin sırrı Hz. Peygamber’in izini takip etmektir. Fatih Sultan Mehmet

Kılıç kınından çıkmadıkça it sürüsü dağılmaz. II. Mahmud

Bağdat’ı almaya çalışmak, Bağdat’ın kendinden daha mı güzeldi ne? Sultan IV. Murad

Dünya kimseye payidar değildir. Kanuni Sultan Süleyman

İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım. Fatih Sultan Mehmet

Devlet adalet üzerine inşa edilir. Kanuni Sultan Süleyman

Bilmek güzel şeydir. Hele haddini bilmek ise daha güzeldir. II. Abdülhamit

Kılıçla alınan vatan para ile satılamaz. II. Abdülhamid

Bu dünya iki padişaha yetecek kadar büyük değildir. Yavuz Sultan Selim

Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor! Sultan II. Abdülhamid Han

Devletleri yıkan tüm hatanın altında, nice gururun gafleti yatar. Yavuz Sultan Selim

Ey konstantiniye, ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım. Fatih Sultan Mehmet

Ben Osmanlı Padişahı, İslâm Halifesi, fakat her şeyden evvel Türk Hakanıyım. V. Mehmet Reşat

Benim kudretimin ulaştığı yerlere onların hayalleri bile ulaşamaz. Fatih Sultan Mehmet

Kanımla yükselecekse Hz. Muhammed’in dini, alın kılıçla doğrayın beni. Fatih Sultan Mehmet

Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür. Yavuz Sultan Selim

Allah, peygamber korkusu bilmez alçaklar! Unutmayın ki, intikam gecikir ama asla yaşlanmaz. Sultan IV. Murad

Padişah-ı alem olmak kuru bir kavga imiş, bir veliye bende olmak hepsinden ala imiş. Yavuz Sultan Selim

Düşmandan yüz çevirmek korkaklıktır. Benim ikbalim yücedir. Talihsizlik ise düşmanın nasibidir. Fatih Sultan Mehmet

Şirler pençe-i kahrımdan olurken lerzan; beni bir gözler-i ahuya zebun etti felek. Yavuz Sultan Selim.

Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da, gecikn edelet zulümdür. Orhan Gazi

Biz bunca meşakatte alkış uruna katlanmadık, halis niyetimiz rızayı ilahidir. Yavuz Sultan Selim.

Bizi kızdırmasınlar, kızdırırlarsa Roma’ya kadar gidip Saint Pierre Kilisesi’nin minbarın da atımıza yem yediririz. Yıldırım Beyazıd

Hak arayan varsa, hakkını verin. Baş kaldıran varsa, başını kesin. Sultan II. Abdülhamit Han

Sancak-ı Şerifi sana, seni Yüce Allah’a emanet eyledim. Tatar Hanı’nın sayı ile amel eyle, onun sözünden dışarı çıkma! III. Ahmed

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder. Sultan II. Abdülhamid Han

Din ile imanın akıl ve anlayışını sıkı tutmak gerekir. Yoksa ey Müslümanlar, o kiliseyi gören olabilir kafir hemen! Fatih Sultan Mehmet

Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da, geciken adalet zulümdür. Orhan Gazi

Millet birbirini kırıp geçireceğine bırakın beni öldürsün. İcabı halinde donanmayı kaybetmemek için canımı vermeye hazırım.

Allah, peygamber korkusu bilmez alçaklar! Unutmayın ki, intikam gecikir ama asla yaşlanmaz! Sultan IV. Murad

Gidin, daha çok müttefik ve daha büyük ordularla karşıma çıkın ki, kazanacağım şan ve zafer de daha büyük olsun! Yıldırım I. Bayezit

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Kanuni Sultan Süleyman

Dünya devleti ebedi değildir. Fani cihanda hiç kimse de ölümsüz değildir. İnsanların dünyada nefesleri sayılıdır ve ölümsüzlük kapısı kapalıdır. Fatih Sultan Mehmet

Düşmanın kurtuluş reçetesi öldürmek içindir. Esaretin bir çeşidi de borçlandırmadır. Sultan II. Abdülhamid Han

Baba, eğer padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz. Yok, eğer padişah ben isem, size emrediyorum! Gelip ordunun başına geçiniz. Fatih Sultan Mehmet

Yapmak istediğimi sakalımın bir teli bile bilseydi, sakalımın o telini hemen koparır ve yakardım. Fatih Sultan Mehmet

Savaş yalnız sınırlarda olmaz. Savaş bir milletin top yekün ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir. Sultan II. Abdülhamid Han

Ayrılıktan sızlanmanın vaktinde acılı bülbülüz, ateş kesilir saba yeli gül bahçemizden geçse. Sarı Selim II. Selim

İmparatorunuza söyleyin, şimdiki Osmanlı padişahı öncekilere benzemez. Bizim gücümüzün ulaştığı yerlere, sizin imparatorunuzun hayalleri bile ulaşamaz. Fatih Sultan Mehmet

Valide, biz Sultanoğlu sultanız, kullanmayacaksak Eyüp Sultan Camii’nde bu kılıcı niçin kuşandık? Kararımız karardır, sefere çıkacağız. Taht uğruna devleti feda etmeyiz. III. Mehmed

Kılıcımız parladıkça düşmanın gözü ondan ayrılıp bizi göremez. Ama Allah esirgesin, bir gün paslanır da yaltırıklanmazsa düşman bizi görmek değil, bir de tepeden bakar. Yavuz Sultan Selim

Şahım sen herkesi sadık yar sanma. Sen herkesi dost mu sandın? Belki o, düşman olur. Sadık ol, belki o alemde komutan olur. Yar olur, düşman olur, komutan olur, sevgili olur. Yavuz Sultan Selim

Emir Allah’ındır. Lâkin kulların hiç hatası yok mudur? Andımız olsun ki, Belgrad’ı düşman eline komayız. Velâkin orada kılıçtan geçirilen, katledilen binlerce Müslüman için ağlarız! II. Sultan

Bana ağırlık ve hazine lazım değil. Yerinde kuru ekmek yerim. Vücudumu din uğruna esirgemem. Her ne denli zahmet arzulanırsa, sabr-ü tahammül eylerim. Halka hizmet tamama ermeyince seferden dönmem. Elbette kendim giderim! II. Mustafa

Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir! Sultan II. Abdülhamid Han

Bak Paşa, sana devlet işlerini doğrulukla yapasın, harbe gidesin, dedim. Gitmedin. Hizmetinde bulunan çalışkan kulları yakasından tutup zorla dışarı atmak cesaretini gösterdin. Ağalara araba gönderdin, yeniçeriler ayaklandı dedin. Ben de zorba aradım. Meğer zorbaların başı senmişsin! II.Ahmed

Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet, ikbâl (ilgi) ve yumuşaklık göster. Askerine ve malına gurur getirip müminlerden uzaklaşma. Bizim mesleğimiz ALLAH yolu ve maksadımız ALLAH’ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik dâvâsı değildir. Sana da bunlar yaraşır. Daima herkese ihsanda bulun. Memleket işlerini noksansız gör! Hepinizi Allahu Teâlâ’ya emânet ediyorum!’ Sözlerini tamamladıktan sonra tekrar yanına çağırmış ve vasiyetine hususî olarak şunu da eklemişti: ’İslâmbol’u (istanbul’u) aç gülzâr (gül bahçesi) et! Osman Gazi

Beni evhamlı sanıyorlardı, hayır! Ben sadece gafil değildim, o kadar. Kırk yıl şu devletlerin birbirine düşmesini bekledim. Onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim. Sultan II. Abdülhamid Han

Ceddimiz, devletimizin kurucusu Osman Gazi Hazretlerinden, büyük dedemiz Kanuni Sultan Süleyman’a kadar bütün padişahlar askerin önünde sefere çıkmışlardır. Dedemiz Sultan İkinci Selim’le (II. Selim) cennet mekan pederimiz Sultan Murad (III. Murat) bu usulü bozdular. Biz dahi, başlangıçta seferi paşalarımıza ısmarlamakla hataya düştük. Asker evlatlarımız bizi başlarında görmek isterler. Kararımız odur ki yakında sefere çıkacağız. Hazırlıklar tamamlansın. Küffara haddini bildirmeye gitmek gerekir. III. Mehmet

Oğul! Cennet mekan babam Osman Gazi Han bir avuç toprağı beylik yaptı. Biz Allah’ın izniyle beyliği sultanlığa çevirdik. Sen daha da büyüğünü yapacaksın! Osmanlı’ya iki kıta üzerine hükmetmek yetmez. Zira İ’la-yı kelimetullah (Allahü tealanın ismi şerifini yüceltmek, İslamiyet’i yaymak) azmi iki kıtaya sığmayacak yüce bir azimdir. Orhan Gazi

Yorum yapın